บ้านณฐาวดี กรุ๊ป

      ณฐาวดี กรุ๊ป ก่อตั้งโดย คุณปัญญา อ่อนจันทร์ และ คุณกฤษ อ่อนจันทร์ เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภท  ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และด้วยการบริหารงานมากกว่า 10 ปี จึงทำให้ ณฐาวดี กรุ๊ป เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วซึ่งบริษัทในเครือ ณฐาวดี กรุ๊ป ประกอบด้วย

1.บริษัท ตรัยณฐวัฒน์ จำกัด   กิจการบ้านจัดสรร

2.บริษัท ชลฐทรัพย์    จำกัด   กิจการบ้านจัดสรร

3.บริษัท ดีเวล ไลฟ์     จำกัด   กิจการบ้านจัดสรร

4.บริษัท ฐนันภัณฑ์     จำกัด   กิจการโรงงานรีดเหล็กชุบ ป้องกันสนิม

5.บริษัท โค้ทเฟรม      จำกัด   กิจการโรงหล่อ บ้านคอนกรีต,กิจการบ้านสำนักงานร้านค้าและบ้านสำเร็จรูป

     ณฐาวดี กรุ๊ป พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตภาคตะวันออก โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยมุ่งให้บริษัทฯ

เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้ลูกค้าได้บ้านที่ดีมีคุณภาพ ดั่งสโลแกน

"บ้านดี คุ้มค่า ที่ณฐาวดี"

Warm Interior

วิสัยทัศน์

"บ้านสร้างความมั่นคงให้ครอบครัว สิ่งแวดล้อมสร้างคุณภาพให้ชีวิต"

Bright Bedroom

พันธกิจ

1.สร้างบ้าน และสิ่งแวดล้อม 

   ให้มี คุณภาพ เกินราคา

2.สร้างความมั่นคงแก่ องค์กร

   ส่งเสริมความก้าวหน้าแก่

   พนักงาน

3.เพิ่มจิตสำนึกเพื่อ ส่วนรวม

...เรานำเสนอ...

บ้านน่าอยู่ คุณภาพเยี่ยม

Building Under Construction 3

โครงหลังคาสำเร็จรูปแนวใหม่

Building Plans

บ้านน๊อคดาวน์

Wooden Kitchen